Uzm.Ecz.Ahmet Nezihi PEKCAN

Uzm. Ecz. Ahmet Nezihi Pekcan 22.07.1961 Ankara doğumludur.

1977 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde yüksek öğrenime başladı.

1981 yılında mezun olup Konya’da Pekcan Eczanesi mesul müdürü ve sahibi olarak 39 yıldır halk sağlığına hizmet etmektedir.

Uzun yıllar V. Bölge Konya Eczacı Odası'nda Haysiyet Divanı Başkanlığı, Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı. Konya Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeliği ve TEB Büyük Kongre Delegeliği görevlerinde bulundu.

2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Homeopati programını bitirdi.

2018 yılında Medipol Üniversitesi Klinik Eczacılık Yüksek Lisans Eğitimi’ni bitirerek Klinik Eczacılık Anabilim Dalı’nda uzmanlığını aldı.

Nisan 2018 tarihinde Ülkemizde İlk defa Konya’da Majistral Zirve adında Majistral içerekli bir kongre düzenlenmesinde görev almıştır.

Farmazi Akademi Eğitimcisidir. Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Misafir Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Türk Farmakopesi Çalışma Gurubu Üyesi olup, Majistral Makaleler I, Majistral Makaleler II ve 101 Majistral Formül adında üç kitabın yazarıdır.

Halen Eczacının Sesi e-Gazetesi ve Pharmetik Girişimci Eczacılar Derneği web sayfasında Majistral Formül adlı köşesinde haftalık mesleki yazılarını yazmaktadır.

Eczacılık fakültelerinde ve meslek örgütlerinde sunumlar yapmakta ‘’Majistral Sanatı’’ konusunda bilgilerini paylaşmaktadır.